Home

Welkom op onze site. Wat leuk dat je deze bezoekt!

Je kan hier meer informatie vinden over onze projecten en op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen.

Project Love1Another

Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad……..

Unconditional Love expects no reward,
knows no fear, does not demand.
This Universal Language just shares love and peace
and can be understood in the whole universe.

 

Love1Another, wil graag Gods liefde handen en voeten geven door naar mensen om te zien. Dit doen we onder andere door aan armen voedsel en kleding te geven, mensen lief te hebben en naast hen te staan.  We willen hen vertellen over het Evangelie van Jezus Christus en hen hierover onderwijs geven. Ons verlangen is dan ook om mensen terug te brengen naar Gods grote Vaderhart en hen te helpen te ontwikkelen in de gaven en talenten die hen gegeven zijn.