Onze visie

Er is een bewogenheid ontstaan bij ons voor de mensen in Roemenië en met name voor de minder bedeelden (zigeuners, kinderen en verslaafden). We hebben kinderen ontmoet die analfabeet waren, geen ouders meer hadden, schaars gekleed waren en onvoldoende eten hadden. Deze verwaarloosde kinderen en hun families raken ons hart, waardoor we graag iets voor hen willen doen.
Wij geloven dat een gezin de basis is van hoe je kijkt naar de wereld om je heen en de toekomst. En dat dit invloed heeft op het Godsbeeld wat iemand heeft. Als één familielid verandert en nieuwe inzichten krijgt, heeft dit invloed op de rest van de familie. Onze visie is om verandering voor de lange termijn teweeg te brengen en te investeren in mensen levens. We geloven dat dit begint door relatie met Jezus. Daarom brengen we in de eerste plaats het Evangelie en daarnaast willen we ook praktische hulp bieden, zodat deze mensen de kans krijgen hun levensomstandigheden te veranderen.